Ładowanie . . .
Ładowanie . . .

Zmiany w refundacji sprzętu stomijnego od 2024 roku

worki stomijne
refundacja stomii
płytki stomijne
NFZ refundacja stomii

Stomia24.pl

15 grudnia 2023
Zmiany w refundacji sprzętu stomijnego od 2024 roku

Ministerstwo Zdrowia rozporządzenie dotyczącego wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz zmiany dotyczące refundacji sprzętu stomijnego. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku i przynoszą znaczące korzyści dla osób z stomią, wprowadzając istotne ułatwienia w dostępie do niezbędnego wyposażenia medycznego.     
Zobacz: Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 października 2023 r

Nowe Kody Zaopatrzenia w Sprzęt Stomijny: Co Zmieni Się od 2024 roku?

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzone zostaną zmiany w zakresie kodów zaopatrzenia w sprzęt stomijny oraz innych wyrobów medycznych na zlecenie. Zmiany te wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 2461). Kody obowiązujące do końca roku 2023 takie jak P.099, P.099A, P.141 i P.141A, zostaną zastąpione nowymi, co oznacza, że osoby wystawiające zlecenia będą zobowiązane do korzystania z nowych oznaczeń.

Nowe kody zaopatrzenia w sprzęt stomijny:

Nowe kody

Refundacja sprzętu stomijnego od stycznia 2024 r.: Co się zmienia?

Oprócz zmiany kodów zaopatrzenia, planowane są również niewielkie modyfikacje w systemie refundacji. Warto zauważyć, że poziom dopłaty do akcesoriów dla dzieci do 18. roku życia zostanie obniżony z dotychczasowych 20% do 10%. Oznacza to, że młodzi pacjenci będą musieli dopłacać jedynie 10% do limitu finansowania akcesoriów, który wynosi 120 zł/miesiąc.

Pozostałe zasady i limity refundacyjne pozostaną bez zmian. Warto przypomnieć, że od stycznia 2023 r. kompleksowe zaopatrzenie pacjenta w sprzęt stomijny wymaga dwóch oddzielnych zleceń na każdy rodzaj stomii. Zlecenia z nowymi kodami W.01.01/W.01.02 (poprzednio P.099/P.099A) obejmują 100% refundacji, a pacjent może odbierać płytki, worki jedno- i dwuczęściowe oraz worki do zbiórki moczu w urostomii.

Z kolei zlecenia z nowymi kodami W.02.01 i W.02.02 (poprzednio P.141/P.141A) dotyczą akcesoriów stomijnych, takich jak pasty, pudry czy paski. Limit miesięczny wynosi 120 zł z 10% dopłatą dla osób do 18 roku życia i 20% dla osób powyżej tej grupy wiekowej. Kwota limitu zależy od liczby stomii/przetok pacjenta.

Pobierz nowe kody

Zmiana kodu dla worków do zbiórki moczu i nowe uprawnienia do wystawiania zleceń: Co jeszcze warto wiedzieć?

Dla pacjentów korzystających z worków do zbiórki moczu (kod P.097), informujemy, że od stycznia 2024 roku kod ten zostanie zmieniony na Y.04.01. Limit finansowania pozostanie bez zmian, obejmując worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w zakresie osób uprawnionych do wystawiania zleceń na sprzęt stomijny. Do grona uprawnionych do tego specjalistów dołączy specjalista fizjoterapii, natomiast uprawnienia felczerów zostaną odjęte.

Ostatecznie, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia będzie mogła to zrobić na maksymalny okres 12 miesięcy, z wyjątkiem zleceń dla nowo wyłonionej stomii, które będą obowiązywać jednorazowo na 1 miesiąc.

Dodatkowo, zlecenia na sprzęt stomijny z kodami P.099 i P.141 wystawione w 2023 roku zachowują ważność po 1 stycznia 2024 roku, jednak ich realizacja będzie odbywać się na nowych zasadach obowiązujących w nowym roku.

Podsumowując, zmiany te wprowadzone od 2024 roku mają na celu lepsze dopasowanie refundacji i kodów zaopatrzenia do indywidualnych potrzeb pacjentów, jednocześnie upraszczając proces wystawiania zleceń. Warto śledzić te zmiany, aby skorzystać z dostępnych świadczeń w pełnym zakresie.

 

Powiązane produkty

Konsultacja stomijna
Darmowa pomoc